Galería fotográfica

A continuación mostrámoslle varias galerías fotgráficas de actividades e instalaciones do IGaFA:


ÁREA DE CULTIVOS MARIÑOS

Fotografías da área de cultivos mariños. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

ÁREA DE MERGULLO

Fotografías da área de mergullo. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

INSTALACIÓNS FLOTANTES

Imaxes das instalacións flotantes: batea de moluscos e gaiolas (peixes e crustáceos). NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

MINICRIADOIROS

Fotografías dos minicriadoiros: formación en empresa tutelada. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

ACUARIOLOXÍA

Sala de Acuarioloxía. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

REPOBOACIÓN

Plan de Repoboación de Especies Mariñas do Litoral Galego. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

MOSTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL-MADRID

O IGaFA mostrou a súa oferta formativa a nivel nacional en Madrid, entre os días 21 e 24 de abril d 2009, donde participou na "Muestra de la Formación Profesional organizada polo Ministerio de Educación, Política Social e Deporte.

VOL 2008-09.

Fotos da Viaxe de Orientación Laboral 2008-09, no que realizaronse varias visitas didácticas a empresas e instituciones do campo acuícola do norte peninsular e de Francia entre o 20 e o 28 de xuño de 2009.

PÓSTERS CONGRESOS

Imáxes de pósters presentados a Congresos nacionais e internacionais de Acuicultura. NOTA: Si está interesado en obter unha copia a maior resolución, contacte co IGaFA.